بورسیت چیست؟ راه های درمان بورسیت زانو

بورسیت زانو می‌تواند منجر به علائم ناراحت کننده ای شود که ممکن است بر بافت‌های مجاور مانند تاندون‌ها تأثیر منفی بگذارد و باید درمان شود.