جراحی شانه

جراحی شانه و آرتروسکوپی یک عمل بسیار موفقیت آمیز به منظور کاهش درد وبازگشت دامنه حرکتی در بیماران مرحله آخر آرتریت شانه و در برخی موارد، پس از یک شکستگی شدید در سر استخوان بازو، محسوب می‌شود. جراحی تعویض مفصل شانه موجب تسکین درد و بازگردانی حرکت، قدرت و عملکرد شانه می‌گردد. صحبت‌های آقای دکتر … ادامه خواندن جراحی شانه