بهترین متخصص و جراح شانه در مشهد

دکتر محمد حسین ابراهیم زاده انواع جراحی را برای ترمیم آسیب شانه انجام می‌دهد. این جراحی‌ها شامل ترمیم پارگی روتاتور کاف و همچنین جراحی تعویض شانه است.