عمل جراحی آرتروسکوپی (Arthroscopy)

آرتروسکوپی یک عمل سرپایی است و خیلی زود می‌توانید پس از عمل به روال قبلی زندگی خودتان بازگردید. حتی اقدامات و مراقبت های مورد نیاز پس از عمل نیز ساده تر از دیگر جراحی هاست.