6 علت زانو درد بعد از دویدن + نحوه رفع آن‌ها

چرا زانو درد بعد از دویدن بسیار شایع است؟
دلایل متعددی وجود دارد مانند آسیب‌های قبلی، نحوه انجام تمرین، نحوه راه رفتن و عوامل مرتبط با سبک زندگی. به زبان ساده، زانوها در هنگام دویدن بیشترین تأثیر را متحمل می‌شوند.